O nas

Dnia 8 marca 2017 roku, została podjęta przez Komitet Założycielski decyzja o utworzeniu Bokserskiego Klubu Sportowego SMOK – ZABIERZÓW im. Andrzeja Firsta, który prowadzi działalność sportową, oświatową i wychowawczą w celu rozwijania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez udział w sporcie olimpijskim. Bokserski Klub Sportowy SMOK – ZABIERZÓW im. Andrzeja Firsta, wywodzi się ze Szkoły Sportowej SMOK KRAKÓW ( www.smok.cc.pl ), która działa w boksie i kick boxingu od 1994 roku. Ze względu na duże zainteresowanie boksem olimpijskim, zdecydowano o wyodrębnieniu bokserskiego klubu, który działać będzie na terenie gminy Zabierzów. BKS SMOK – ZABIERZÓW, tworzył grupę zawodników walczących w boksie olimpijskim od 2016r., aktywnie stawiając pierwsze kroki bokserskie na turniejach Małopolskiego Okręgu Bokserskiego i zaczął reprezentować Gminę Zabierzów w turniejach bokserskich od marca 2017r. Zawodnicy BKS SMOK – ZABIERZÓW, obecnie trenują i korzystają z sali bokserskiej w Krakowie przy ul. Reymonta 22, natomiast nasz Klub planuje w tym roku rozpocząć zajęcia sportowe w Zabierzowie.
Przeczytaj statut naszego stowarzyszenia: Statut BKS SMOK Zabierzów

BIOGRAFIA ANDRZEJA FIRSTA – PATRONA BKS SMOK ZABIERZÓW

Mistrz Polski w kick boxingu, Trener reprezentacji Polski w kick boxingu, Trener i założyciel KSS SMOK, magister wychowania fizycznego.

Urodzony 23 sierpnia 1968 roku. Absolwent krakowskiej AWF (obronił pracę magisterską w 1992 – temat: “Porównanie technik boksu i kick boxingu”) oraz Wyższej Szkoły Zarządzania przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od trzynastego roku życia uprawiał Ju-jitsu pod okiem trenera Michała Śliwki zdobywając 4 kju. W roku 1985 rozpoczął trenować karate kyoukushin w klubie Orion. Po krótkiej przygodzie z boksem w Wiśle Kraków zaczął uprawiać kick boxing, odnosząc szereg sukcesów. Był Mistrzem Polski formuły full contact (1991r. kat 75 kg), wicemistrzem kraju (light contact, 1987 r. kat 81 kg) po przegranej walce z pierwszym mistrzem świata w tej dyscyplinie sportu, Markiem Piotrowskim i będąc w swoim czasie jego sparing – partnerem, w 1994 r. założył prywatną Krakowską Szkołę sportową SMOK. Andrzej First (3 dan) był II trenerem kadry narodowej seniorów oraz trenerem kadry narodowej juniorów.

 

23.XI.1996r. od ciosów zadanych nożem przez nieznanych sprawców zginął Andrzej First. Na krakowskim cmentarzu Batowice, Andrzeja żegnało ponad 3000 osób. Wszyscy, którzy go znali, są zgodni co do tego, że odszedł wspaniały człowiek. Swoją pasje życiową, kick boxingiem, potrafił zarazić wielu ludzi, był dla nich wzorem postępowania. Andrzej był, co warto podkreślić przede wszystkim sportowcem i trenerem. Jego marzeniem było stworzenie silnego kickboxerskiego klubu, którym mógłby wychowywać młodzież, wpajać jej zasady prawdziwej sztuki walki. Powoli wcielał to marzenie w życie. W 1994 roku założył Krakowską Szkołę Sportową SMOK. Mimo tak krótkiego okresu działalności jego podopieczni odnosili sukcesy w kraju i za granicą.

Andrzejowi Firstowi przyznano honorowy tytuł trenera roku w 1996r.

Andrzej First wychowywał zawodników w duchu niewykorzystywania swoich umiejętności. Słowa Andrzeja Firsta: “zawodnicy swoimi umiejętnościami mają popisywać się w ringu, ale nie na ulicy, w dyskotece. Kariera sportowa trwa krótko więc moi zawodnicy muszą myśleć o zdobyciu wykształcenia oraz zawodu!”. W duchu tych słów i zasad Andrzeja Firsta do dnia dzisiejszego prowadzona jest Jego Szkoła KSS SMOK.